Coğrafya
  Ana Sayfa
 


HASAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİ'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI

Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim KOPAR tarafından Fiziki Coğrafya yöntemleriyle hazırlanan bu araştırma, İç Anadolu Bölgesi'nin Erciyes Dağı'ndan (3916 m) sonraki en büyük ikinci stratovolkanı (Tabakalı tipte) olan Hasan Dağ (3268 m) ve yakın çevresini ele almaktadır. Altı bölümden meydana gelen bu çalışmada sahanın; jeomorfoloji, iklim, hidrografya, bitki ve toprak coğrafyası özellikleri incelenmiştir. Son bölümde de, Hasan Dağı ve yakın Çevresi’ndeki doğal çevre-insan ilişkileri değerlendirilmiştir. İçerikte 70 adet orijinal fotoğraf, 47 adet tablo, 27 adet şekil ve 12 adet harita bulunmaktadır.

Yayınevi: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
Yayın Dili: Türkçe
Sayfa: 220
ISBN: 975-6859-74-1

TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI 

img210/7417/1171923448ak9.jpg

COĞRAFYA NEDİR


Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.

Gregg ve Leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (Örn: dağlar, nehirler, denizler vb.). İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (Örn: Volkanlar gibi).Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (Örn: Yağmur ormanlarının tahribi). Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve fikirlerin iletişimini sağlamasıdır.Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir.Bunlardan ilk üçü coğrafyanın temel prensipleridir.Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ifadesidir.

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler (mekanlar), fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.

img49/4826/1000717ds7.jpg

EKRANI BOZARSIN DiKKAT ET

 

 

 
  Bugüne kadar 134070 ziyaretçi (222470 klik) kişi burdaydı!